فروشگاه

فروشگاه

آموزش مجازی

آموزش مجازی

عضویت

عضویت

کانون نیوز

کانون نیوز

گزارش تصویری اجرای طرح کانون -مدرسه در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

گزارش تصویری اجرای طرح کانون -مدرسه در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

دوره آموزشی نمایش خلاق برای مربیان کانون استان قزوین

دوره آموزشی نمایش خلاق برای مربیان کانون استان قزوین

  • گرامی‌داشت روز جهانی معلولان در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین
  • هنر تنها تصویر واقعیت نیست، بلکه تفسیر واقعیت است
  • برگزاری نشست هماهنگی برنامه عملیاتی "دولت مردمی" در کانون استان قزوین
  • برگزاری نشست سیاست‌گذاری برگزاری جشنواره استانی سرود و نمایش در کانون قزوین

گرامی‌داشت روز جهانی معلولان در مراکز فرهنگی و هنری کانون استان قزوین

به مناسبت روز جهانی معلولان مراکز فرهنگی و هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین چند ویژه برنامه اجرا کردند.
بیشتر ...

هنر تنها تصویر واقعیت نیست، بلکه تفسیر واقعیت است

با هدف افزایش مهارت و توانمندی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین، دوره آموزشی "فن و هنر عکاسی" برای سی مربی استان برگزار شد.
بیشتر ...

برگزاری نشست هماهنگی برنامه عملیاتی "دولت مردمی" در کانون استان قزوین

در راستای هماهنگی برنامه عملیاتی مردمی شدن دولت نشستی در دفتر مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برگزار شد.
بیشتر ...

برگزاری نشست سیاست‌گذاری برگزاری جشنواره استانی سرود و نمایش در کانون قزوین

در پی ارسال شیوه نامه جشنواره‌های استانی سرود آفرینش و نمایش (این صحنه خانه‌ی‌ ماست) نشست سیاست‌گذاری برگزاری این دو رویداد در کانون استان قزوین برگزار شد.
بیشتر ...

جشنواره ها
جشنواره ها
جشنواره های کانون
بیشتر...
مهرواره ها
مهرواره ها
مهرواره ها
بیشتر...
نمایشگاه عکس
نمایشگاه عکس
نمایشگاه عکس
بیشتر...
انجمن‌های تخصصی
انجمن‌های تخصصی
انجمن‌های تخصصی
بیشتر...
فیلم و پویانمایی
فیلم و پویانمایی
فیلم و پویانمایی های کانون قزوین
بیشتر...
معرفی مراکز
معرفی مراکز

بیشتر...

گزارش تصویری

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت