برگزیدگان پادکست روخوانی کتاب – پاییز 1400

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین

 

برگزیدگان گروه سنی 7 تا 9 ساله

نیکا میزانی با روخوانی قسمتی از کتاب " المور به دنبال دوست می گردد "

محیصا مهرداد با روخوانی قسمتی از کتاب " قصه های من و بابام "

امیر حسین بهزادی با روخوانی قسمتی از کتاب " چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد"

آریانا طاهرخانی با روخوانی قسمتی از کتاب " جنگل دوستی "

مانلی بهزادی با روخوانی قسمتی از کتاب " شب طوفانی "

محمد مهدی سال نگاره با روخوانی قسمتی از کتاب " کامی کمکی "

محمد حسین یکه فلاح با روخوانی قسمتی ازکتاب " گوسفندی که خیلی کوچک بود"

سمیرا کاظم خانلو با روخوانی قسمتی از کتاب " ماه و پلنگ "

 

برگزیدگان گروه سنی 10 تا 12 ساله

نوشین نیک راه با روخوانی قسمتی از کتاب " پله بازی "

سارینا حاجی با روخوانی قسمتی از کتاب " قصه های علمی "

آرتین نایبی فر با روخوانی قسمتی از کتاب " شاهنامه "

مطهره گروسی با روخوانی قسمتی از کتاب " قصه های سروته"

فاطیما سعیدی با روخوانی قسمتی از کتاب " سفر به شهر سلیمان "

 نفیسه بیان لو با روخوانی قسمتی از کتاب " چهارده قصه آسمانی "

 

برگزیدگان گروه سنی 13 تا 15 ساله

فاطمه مهرعلیان با روخوانی قسمتی از کتاب " حکایت نامه "

مائده طاهر با روخوانی قسمتی از کتاب " پدر،عشق ، پسر"

مائده صالحی با روخوانی قسمتی از کتاب " این پسر چقدر کتاب می خورد "

ریحانه ملاحسن با روخوانی قسمتی از کتاب " گردان قاطرچی ها "

زهرا عبدلی با روخوانی قسمتی از کتاب " نامه بی پایان "

هستی صالحی با روخوانی قسمتی از کتاب " مقررات"


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت